ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះកេន

Not much to say verbally, but a plethora of thoughts mentally

0 notes

You know, whoever had the idea to microwave these for a few seconds and then eat them, must’ve been a goddamn genius.  If only these bars weren’t so expensive.  Perhaps when I get a job, I’ll be able to buy a shitload of these. 

You know, whoever had the idea to microwave these for a few seconds and then eat them, must’ve been a goddamn genius.  If only these bars weren’t so expensive.  Perhaps when I get a job, I’ll be able to buy a shitload of these. 

Filed under protein bar nutrition food quest bar

0 notes

Комбат “Дніпро-1” Ю.Береза під обстрілом проривається з Іловайську
UA - Командир батальйону “Дніпро-1” під обстрілом у складі колони проривається з оточення під Іловайськом. Вогонь по броньованій машині.
I don’t read/speak or Russian but from what I’ve read and gathered about this video, a volunteer unit called Dnipro-1 are driving in an armored vehicle through Ilovaysk and this video is some of the footage of them driving out of the area.

Filed under video youtube Ukraine war Дніпро-1 Іловайськом Ilovaisk Russian

12 notes

51 Plays
Sinn Sisamouth
Champa Battambang

បាត់ដំបងបណ្តូលចិត្តអើយ ខ្ញុំសូមលាហើយ លាទាំងអាល័យ

តាំងពីខ្លួនខ្ញុំបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយនឹកស្តាយ ពុំមានពេលល្ហែ

បាត់ដំបងកងកម្មវាសនា ដែលខ្ញុំប្រាថ្នា គ្មានពេលទំនេរ
បើសិនជាគូ ខ្ញុំពីបុព្វេ​ ​សូមឱ្យមាសស្នេហ៍​ ​នឹកឃើញគ្រាដើម

កន្លងយូរឆ្នាំចាំទេស្ងួនមានតែរូបអូនដែលជាដង្ហើម
ចំពោះនួនល្អងចិត្តបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមញញឹមថាបានជាគូ​​ វាសនា

​!​បាត់ដំបងខ្ញុំប៉ងយូរហើយតើថ្ងៃណាឡើយបានយល់ក្ត្រា
ចិត្តជ្រួលច្របល់រាល់ថ្ងៃខ្លោចផ្សារចង់បានចំប៉ាបាត់ដំបងអើយ
បញ្ចប់​-​ចង់បានចំប៉ាបាត់ដំបងអើយ​…

Source

Filed under Sinn Sisamouth Champa Battambang Cambodia song old chill Khmer music audio